Over ons

Bij het netwerk Vrouwen Bouwen Wonen bouwen leden aan hun netwerk met collega-vakvrouwen. Bij ontmoetingen, discussies en activiteiten die het netwerk organiseert, kunnen leden informatie, ideeën en opvattingen uitwisselen. Ook biedt het netwerk een mogelijkheid om op een informele manier de vakkennis over bouwen en wonen in Amsterdam uit te breiden.

Vrouwen Bouwen Wonen Amsterdam is opgericht in 1986. Lees meer over de geschiedenis van netwerk VBW.

Activiteiten

Om onderlinge kennismaking te stimuleren en uitwisseling van kennis en ideeën mogelijk te maken, organiseert het netwerk voor haar leden bijeenkomsten, excursies en lezingen, vaak aansluitend op de actualiteit.

De onderwerpen zijn zeer divers, al is de invalshoek van de gebruiker doorgaans het uitgangspunt. Thema’s zijn bijvoorbeeld diversiteit aan woonvormen, flexibel bouwen, hergebruik van leegstaande gebouwen, duurzaam bouwen, buurtbeheer, nieuwbouw- en renovatieprojecten en stedelijke plannen.

Leden van het netwerk mogen belangstellenden eenmalig introduceren bij bijeenkomsten. Zie ook de informatie over lidmaatschap.

Bekijk hier de aankondigingen en verslagen van activiteiten.

Bestuur

· Ellen van Kessel (voorzitter)
· Frederike Kuipers (penningmeester)
· Hélène Hartman (secretaris)
. Vacature (lid)