Lidmaatschap

Lidmaatschap van netwerk Vrouwen Bouwen Wonen staat open voor alle vrouwen die zich beroepsmatig betrokken voelen bij bouwen, wonen en ruimtelijke ordening in de regio Amsterdam.

Aanmelden

Wil je lid wil worden van het netwerk Vrouwen Bouwen Wonen? Stuur dan een e-mail met contactgegevens naar Vrouwenbouwenwonen@gmail.com.

Kosten

Lidmaatschap kost € 7 per jaar. Deze contributie is bestemd voor de organisatie van de excursies, de website en overige kosten.

Leden betalen daarnaast per bijeenkomst een bijdrage van € 8,50.

Betaal je jaarlijkse contributie en bijdrage voor deelname aan een bijeenkomst op rekeningnummer NL66 INGB 0002 9753 74 t.n.v. St. Vrouwen Bouwen Wonen.

Introducees

Leden van het netwerk mogen andere belangstellenden introduceren bij bijeenkomsten. Een introducee mag éénmalig kosteloos een excursie bijwonen om kennis te maken met het netwerk; daarna is lidmaatschap verplicht om uitnodigingen voor activiteiten te ontvangen. Wanneer het aantal deelnemers bij een excursie beperkt is, gaan leden voor.