Geschiedenis VWB

Het Amsterdamse netwerk Vrouwen Bouwen Wonen bestaat al bijna veertig jaar.

De oorsprong lig in 1983 bij een landelijk congres Vrouwen Bouwen Wonen. In 1986 werd een stichting voor de Amsterdamse VBW opgericht. In de statuten zijn de doelstelling als volgt geformuleerd: de stichting heeft tot doel het ontwikkelen en bevorderen van de invloed van vrouwen op het gebied van bouwen en wonen in Amsterdam in de ruimste zin van het woord en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, en het bevorderen van de communicatie tussen alle vrouwen in Amsterdam die op het terrein van bouwen en wonen, in de ruimste zin des woords, actief of werkzaam zijn.

Belangrijk was toen dat het netwerk zelf geen mening had of geen actie ondernam, maar het initiatief over liet aan individuele vrouwen. Het netwerk functioneerde als informatie-, signalerings- en initiëringspunt. In de beginjaren gaven we een bulletin uit. Hierin deed VBW verslag van projecten als Burgerziekenhuis voor Vrouwen, discussies over de vrouwvriendelijke woningplattegrond (bedacht door architect Luzia Hartsuycker) en de inrichting van de openbare ruimte (veiliger voor vrouwen).

Begonnen in de Tweede van der Helststraat maakte het netwerk lange tijd deel uit van het Amsterdams Steunpunt Wonen (nu !Woon).

In 2006 besloot VBW op eigen kracht verder te gaan. De stichting organiseert nog steeds excursies en bijeenkomsten met, door en voor haar leden, vaak aansluitend op de actualiteit. Naast de activiteiten verschijnt er enkele malen per jaar een VBW-nieuwsbrief. De laatste jaren is er veel aandacht voor vrouwen/gender en bouwen. Denk aan Amsterdamse vrouwengroepen in Nieuw-West en Zuidoost, Women make the city, het tijdschrift A zine Mevrouw De Architect (2021) en de publicatieserie Vrouwen in architectuur / Women in Architecture (2022) van Nai uitgevers met een uitgebreid publieksprogramma. Interessant om te blijven volgen en op in of aan te haken!

Een deel van het archief van stichting VWB is ondergebracht bij Atria, Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis.