Netwerk Vrouwen Bouwen Wonen

Netwerk Vrouwen Bouwen Wonen

regio Amsterdam

Excursie Oostenburg

Op vrijdagmiddag 31 maart 2023 gaan we op pad door de wijk in transformatie en aanbouw Oostenburg. Ons netwerklid en projectontwikkelaar Williëtte van Arendonk leidt ons rond. We starten de excursie in de net geopende Buurtkamer en gaan zowel langs erfgoed zoals de Van Gendthallen, Roest en de Werkspoorhal als langs nieuwbouwprojecten, onder meer van Stadgenoot.

Programma

  • 15.25 uur: Verzamelen bij de Buurtkamer, Isaäc Titsinghkade 123.
  • 15.30-15.50: Informatie over ontstaansgeschiedenis, gebiedsontwikkeling, context en de stakeholders (o.a. St. Over de Brug, woongroep Noorderzon).
  • 15.50-17.15 uur: rondwandeling langs diverse projecten: locatie Noorderzon, het toekomstige buurtplei, het Leve Lief Huis en de maquette van Oostenburg in het INIT-gebouw.
  • 17.15 uur-18.00: nazit en borrel bij café Czaar, Czaar Peterstraat 281.

Aanmelden

Er kunnen max. 20 deelneemsters mee. Deelname op volgorde van aanmelding via betaling van je bijdrage. Maak zo spoedig mogelijk € 8,50 over naar rekeningnummer: NL66 INGB 0002975374 t.n.v. St. Amsterdams Netwerk Vrouwen Bouwen Wonen onder vermelding van je naam en de datum 31 maart 2023. Eerste drankje na afloop is inbegrepen.

Oostenburg. Ontwerp nieuwbouw kavel 9 en 10.

Achtergrondinformatie