Excursie KetelhuisWG

Verzamelpunt voor de excursie op 1 april 2022 was de woning van Mechtild Linssen op het terrein van het voormalige Wilhelmina Gasthuis. Dit voormalige ziekenhuisterrein is in de jaren 80 herontwikkeld: een aantal ziekenhuispaviljoens zijn blijven staan en door de jaren heen is het terrein uitgebreid met nieuwbouw.

Aquathermie

Mechteld is een van de initiatiefnemers van de in 2018 door bewoners opgerichte energiecoöperatie KetelhuisWG. Zij ontwikkelen een lokaal energiesysteem, op basis van duurzame bron, voor de ongeveer 1500 woon- en werkeenheden op het WG-terrein. Doelstelling is om het terrein aardgasvrij te maken door de realisatie van het eigen warmtenet waarbij het energietarief niet afhankelijk is van de prijs van het gas. De warmte wordt met aquathermie gewonnen uit het nabij gelegen Jacob van Lennepkanaal.

30 gebouwen

Aleida Verheus, werkzaam bij de WarmteTransitieMakers, is projectleider gebouwenaanpak voor KetelhuisWG. Met een team adviseurs onderzoeken zij welke maatregelen per gebouw nodig zijn om een comfortabele warmte te ervaren. Dat is een enorme uitdaging want het terrein bestaat uit 30 losse gebouwen uit verschillende bouwperioden met ieder hun eigen kenmerken. KetelhuisWG hoopt dat in 2023 daadwerkelijk de schop in de grond gaat voor de uitvoering van het duurzame energiesysteem.

Meewind

Het project kreeg tot nu toe veel positieve meewind in de vorm van subsidies van de gemeente en het Rijk. Verder is woningcorporatie Stadgenoot (die ongeveer 2/3 van de woningen beheert) meewerkend partner en is er een intensief samenwerkingsverband met Waternet. Andere meewerkende partijen zijn architectenbureau KWA, bouwfysicus Blonk en Installatiebedrijf Baas Kuijpers.

Rondwandeling en nazit

Tijdens een rondwandeling over het WG-terrein werd de diversiteit in gebouwen duidelijk: 19e-eeuws, stadsvernieuwing uit de jaren 80 en nieuwbouw van recentere datum. Ook bezochten we de atelierwoning van VBW-lid Wilma Kuijvenhoven in een voormalig gasthuisgebouw met prachtige authentieke details en (nog) niet geïsoleerde kozijnen. Onze gezellige nazit was in het WG-café.

Meer info

Op de website van KetelhuisWG is veel over de verdere ontwikkeling van deze energietransitie te vinden. Ook is er een informatief filmpje op Youtube.

verslag: Hélène Hartman
foto’s: Ellen van Kessel