Vrouwen Bouwen Wonen

Vrouwen Bouwen Wonen is een informeel netwerk van vrouwen uit de regio Amsterdam die zich beroepsmatig interesseren voor bouwen, wonen en ruimtelijke ordening. Leden van het netwerk zijn bijvoorbeeld beleidsmakers, politici, medewerkers van woningcorporaties, monumentenzorg, gemeentelijke diensten bouwen en wonen of ruimtelijke ordening, projectleiders, architecten, stedenbouwkundigen en journalisten. De leden van het netwerk vinden elkaar in hun belangstelling voor de gebouwde omgeving en in het bijzonder voor de relatie tussen het gebouwde en de gebruiker.

Lees hier meer over de achtergronden en doelstellingen van het netwerk Vrouwen Bouwen Wonen.

We hebben een nieuw logo. Lees hoe dat werd gemaakt door stagiairs van het Mediacollege Amsterdam.